نمایش دادن 9 24 36

مرکب 5 جامع امام رضا(علیه السلام)

تومان۷,۰۰۰
مرکب 5 جامع امام رضا(علیه السلام) بهتر است داروی جامع شب موقع خواب مصرف شود.  موارد مصرف / طرز مصرف  جامع با آب ولرم 1⃣درمان بیماری سل : هنگام خواب به اندازه یک حبه با آب گرم میل شود. 4 شب موقع خواب هر شب یک داروی جامع با یک لیوان آب ولرم میل شود.  جامع با آب انغوزه  2⃣ درمان مار و عقرب گزیدگی و درمان سردی بدنی که ناشی ازغلبه بلغم باشد، درمان غلظت بسیار خون انغوزه (گرم کننده شدید) را در آب جوش حل کرده به اندازه یه حبه از داروی جامع امام رضا علیه السلام را با آب میل نمایید. به اندازه پنج نخود انغوزه در یک لیوان آب جوش حل کرده و پس از صاف کردن میل شود.(شب موقع خواب) نکته:اگر چند وعده جامع با آب انغوزه تجویز شود و با خوردن اولین وعده بدن بسیار گرم شود می بایست ما بقی وعده ها رابصورت یک روز در میان مصرف کرد.  جامع با آب رازیانه 3⃣ درمان سرفه ی کهنه و نو و آنفلانزا دو قاشق غذا خوری رازیانه در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود. نکته: رازیانه را باید بصورت گرم خورد.  جامع با آب زعفران 4⃣التهاب دیافراگم و التهاب درونی (پایین سینه )، درمان شوصه (دنده ها) التهاب پرده محافظ قلب به مقدار لازم زعفران در آب حل نموده و یک داروی جامع را با آن مخلوط نموده و روی موضع مالیده شود. جامع با آب جو 5⃣درمان قند خون یک لیوان جوی طبیعی در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود.  جامع با آب مرزنجوش 6⃣درمان تیروئید (کم کاری وپرکاری ) - برای تیروئید دوهفته ماهی تازه دریایی یک روزدرمیان مصرف شود- ماهی برای شخص بلغمی با هفت عدد خرما میل شود- همچنین نمک دریا با هرغذایی مصرف شود 7⃣درمان درد قاعدگی ، سفت شدن مغزطرز مصرف :دو قاشق غذا خوری مرزنجوش در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود(شب موقع خواب).دوره درمان سه تا هفت روز است.  نکته: 1- برای درمان تیروئید دو هفته ماهی تازه دریایی بصورت یک روز در میان میل شود؛ -2 با هر غذا نمک دریا مصرف شود؛-3 افراد بلغمی که تیروئید دارند می بایست همرا با ماهی هفت عدد خرما میلکنند. جامع با آب زیره سیاه 8⃣ درمان بیماری های معده(سوزش معده و نفخ معده، آروغ معده) و تپش قلب و درد پهلوی راست : دو قاشق غذا خوری زیره سیاه را در دو لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند و بقیه بخار شود. حالا به اندازه یک حبه داروی جامع امام رضا (علیه السلام) را به همراه یک لیوان جوشانده زیره سیاه حل کرده و مصرف شود. ه السلام) به همراه جوشانده ساقه ی کرفس مصرف شود.  جامع با آب عدس  9⃣سنگریزه در پلک چشم طرز مصرف : یک لیوان عدس در دولیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند.پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود.  جامع با آب به   ?تقویت قلب :یک لیوان آب به را گرفته و با یک داروی جامع میل شود  جامع با آویشن  1⃣1⃣ سرماخوردگی شدید،طرز مصرف : دو قاشق غذا خوری آویشن در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود.  جامع با آب تره  2⃣1⃣ درمان کم خونی و لیوان آب تره گرفته و با یک داروی جامع میل شود. نکته: آب تره را به دو شکل می توان گرفت: 1. تره را چرخ کرده و یک لیوان آب از آن گرفته شود؛ 2. نیم کیلو تره را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند. جامع با آب شلغم  3⃣1⃣سرماخوردگی، بیماری های میکروبی طرز مصرف : یک کیلو شلغم را در سه لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود.  جامع با آب سرد 4⃣1⃣درد کبد یا طحال : طرز مصرف : یک داروی جامع با یک لیوان آب سرد و نصف استکان سرکه طبیعی انگور میل شود.(شب موقع خواب) جامع با آب کرفس 5⃣1⃣درد پهلوی سمت چپ: طرز مصرف : پانصد گرم ساقه کرفس در سه لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود.(شب موقع خواب) به اندازه یک حبه داروی جامع امام رضا (علیه السلام) به همراه جوشانده ساقه ی کرفس مصرف شود.  جامع با مورد   6⃣1⃣درمان اسهال: دو قاشق غذا خوری مورد را در دو لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند و بقیه بخار شود. حالا به اندازه یک حبه داروی جامع امام رضا (علیه السلام) به همراه جوشانده (مورد) شب موقع خواب مصرف شود.  جامع با آب سداب  7⃣1⃣درمان سنگ کلیه: دو قاشق غذا خوری سداب را در دو لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند و بقیه بخار شود. حالا به اندازه یک حبه داروی جامع امام رضا(علیه السلام) با آب سداب یا (آب ترب سفید) پخته و مصرف شود. جامع با آب ترب  8⃣1⃣درمان سنگ کلیه یک کیلو ترب سفید(تربچه)در چهار لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود.(شب موقع خواب)  نکته: 1- جامع با آب ترب برای درمان سنگ کلیه همراه درد بکار میرود؛ 2- در صورت تجویز جامع با آب سداب و آب ترب می بایست حداقل با فاصله سه روز ازهمدیگر مصرف شوند. جامع با عسل  9⃣1⃣ضماد زخم(زخم بستر) اگر خراش باشد ، جامع با عسل مالیده شود درمان فیستول مقعدی به اندازه یک حبه داروی جامع امام رضا (علیه السلام) را با نصف قاشق مربا خوری عسل (طبیعی) مخلوط کنید تا به صورت پماد در آید. این پماد را یک شبانه روز روی زخم بگذارید. در صورت خونریزی زخم ادامه داده شود که نشانه ی بهبودی آن است . جامع با عسل تزریقی : یک داروی جامع در یک قاشق مرباخوری یا بیشتر عسل مخلوط کرده و تزریق شود.  جامع با آب عسل 0⃣2⃣مننژیت میکروبی، درمان روده و تب و عفونت، زخم معده،خونریزی معده، قوی شدن سیستم ایمنی بدن – ایدز طرز مصرف : یک داروی جامع با یک لیوان آب عسل میل شود.(شب موقع خواب) جامع با آب انگور   1⃣2⃣درمان افسردگی طرز مصرف : یک داروی جامع با یک لیوان آب انگور میل شود..(شب موقع خواب) جامع با آب سنا  2⃣2⃣سنگ صفراءسه روز در میان پنج بسته سنا در یک ونیم الی دو لیوان آب جوش ده دقیقه مانند چای دم شود و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود. نکته: 1- با فاصله سه روز سه روز سه بار تکرارشود؛ -2 اگر مؤثر نشد درمرحله بعد مقدار سنا را می توان تا سیصد گرم اضافه نمود؛ -3 اگر به هیچوجه درمان با سنا مؤثر نشد دو گرم سقمونیا را در یک لیوان آب حل کرده و با یک داروی جامع میل شود.  جامع با آب انار 3⃣2⃣باز شدن زبان بچه، نبود نشانه بلوغ در زنان بعد از 13 سال یک داروی جامع با آب انار ترش وشیرین میل شود.  جامع با آب کاسنی 4⃣2⃣عفونت مثانه – سوزش ادرار بیماری های کبدی (شب موقع خواب) دو قاشق غذا خوری کاسنی در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود.(شب موقع خواب)  جامع با شیرگاو 5⃣2⃣برطرف نمودن درد سینه و گلو یک داروی جامع با یک لیوان شیر میل شود.(شب موقع خواب)  جامع با آب بابونه 6⃣2⃣تقویت عصب ، سردرد،عصبانیت دو قاشق غذا خوری بابونه در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بمان و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود.(شب موقع خواب)  جامع با مصطکی 7⃣2⃣ اسهال کودکان کوچک سالان: نصف قاشق قاشق چایخوری مصطکی با یک استکان سرکه و یک داروی جامع میل شود.  جامع با آب سیب  8⃣2⃣تب، معده یک لیوان آب سیب گرفته و با یک جامع میل شود شب موقع خواب. حداقل 4 قوطی مصرف شود که بسته به شدت و ضعف بیماری ممکن است این مقدارتا 10 عدد یا بیشتر افزایش یابد.

مرکب 7(شافیه)

تومان۲۰,۰۰۰

مرکب 7(شافیه)

  موارد مصرف:

مخصوص آب نمودن تمورهای سرطانی همچنین هر نوع ورمی که در بدن به وجود آمده حتی تورّم رگها

طرز مصرف :

 نکته : باید توجه نمود، هر یک ماه که از شافیه می گذرد خواص ماه قبل به آن اضافه می شود.

 یک ماهه : نافع برای دندان درد همراه با ضربان و درمان تمام بیماریهای معلول بلغم صبح ناشتا نصف گردو میل شود.

دو ماهه : بسیار مطلوب برای تب و لرز، بهترین هضم کننده ی غذا و درمان بیماری های چشم نصف گردو شب موقع
خواب میل شود.

سه ماهه : بسیار مطلوب برای صفرا و بلغم سوخته و تمام بیماری ها با منشأ صفرا صبح ناشتا نصف گردو میل شود.

 چهار ماهه : بسیار مطلوب برای تاری چشم، نفس تنگی که در حال راه رفتن پدید می آید و منشأ آن گرفتگی عروق قلب است.
نصف گردو شب موقع خواب میل شود.

 پنج ماهه : درمان میگرن دائمی به اندازه نصف عدس در 2 الی 3 قطره روغن بنفشه یا روغن کنجد یا روغن یاسمن حل شود وسعوط شود.در سوراخ های بینی ریخته شود.

 شش ماهه : درمان شقیقه و غلبه صفرا به اندازه یک عدس در 2 الی 3 قطره روغن گل سرخ حل شود ودر بینیی سمتی که درد
دارد سعوط شود ناشتا.

 هفت ماهه : درمان التهاب گوش به اندازه یک عدس در 2 الی 3 قطره روغن کل سرخ حل شود ودرگوشی که درد دارد ریخته شود. در اول روز وسپس بخوابد.

هشت ماهه : درمان صفرا وبیماریی که منجر به خوره می شود.صبح ناشتا پس از طلوع آفتاب به اندازه یک فندق از داروی شافیه با آب میل شود وبه اندازه یک فندق از آن با روغن(هر روغنی که دردسترس باشد)حل شود وبدن با آن روغن مالی شود.

نه ماهه : نافع برای توهم وهواس پرتی و خواب زیاد و هزیان گویی در خواب و ترس و از جا پریدن سرطان های از گردن به پایین بدن.به اندازه یک عدس از داروی شافیه با یک قاشق چایخوری روغن تخم ترب میل شود.صبح ناشتا وشب موقع خواب.

ده ماهه : شافیه با سُس درمان سودا وصفرایی که سبب اضطراب ذهن وگر گرفتگی و سبکی عقل می شود. و درمان غدد لنفاوی به اندازه یک عدس ازداروی شافیه با یک سفیده تخم مرغ ویک استکان سرکه طبیعی انگور،صبح ناشتا میل شود.وبه اندازه یک عدس از شافیه بدون سفیده وسرکه شب میل شود.

 یازده ماهه : درمان سودایی که منجر به ترس و وسواس می شود.به اندازه یک نخود ازدارو با روغن گل سرخ صبح ناشتا ، و بدون روغن شب موقع خواب میل شود.

دوازده ماهه : نافع برای فلج(سکته مغزی) کهنه و نو نافع برای گرم کردن مغز، فلج اطفال، إم إس، میگرن، تومور مغزی

 شافیه با آب مرزنجوش: دو قاشق غذا خوری مرزنجوش در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک نخود از داروی شافیه میل شود(شب موقع خواب)

 نکته:
1- در صورت مشکل حرکتی شب ها باید پاها را با روغن زیتون ونمک دریا ماساژداده شود.
2- پرهیز غذایی: از خوردن سرکه،شیر،سبزیجات و ماهی پرهیز شود.

سیزده ماهه : درمان آپاندیس و خنده ی بی مورد و بازی کردن با ریش. دو قاشق غذا خوری سُداب در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک نخود از داروی شافیه دراول شب میل شود.

چهارده ماهه : درمان برای تمام مسمومیت ها هرچند به مسموم سم داده شده باشد.
یک قاشق غذا خوری بذز بادنجان کوبیده شده در دو لیوان آب نیم ساعت جوشانده و،سپس صاف شود ودر حالی که گرم است با یک نخود از داروی شافیه سحرگاه میل شود.

 پانزده ماهه : نافع برای سحر وخلط و سرماخوردگی جزئی از بدن و ارواح(جن، میکروب، ویروس و تمامی موجودات زنده که به بدن آسیب می رسانند)
به اندازه نصف فندق با پنج عدد خرما در یک لیوان آب بجوشد وموقع خواب نوشیده شود.

تذکر: قبل از مصرف باید حتما غذا میل شده باشد.

شانزده ماهه : درمان کوری نو و کهنه – قوز قرنیه – آب سیاه. نکته:استفاده ازدارونسبت به چشمی که لنزگذاشته شده مانعی ندارد.
یک داروی شافیه کوچک و یا یک قاشق چایخوری از شافیه بزرگ را به گونه ای با آب باران مخلوط کرده که مانند فرنی و یا حتی کمی رقیق تر بشود و سپس با آن سرمه به چشم کشیده شود.نحوه سرمه کشیدن با شافیه با آب باران:هفت میل سرمه کشیده می شود: چهار میل چشم راست و سه میل چشم چپ.از چشم راست شروع کرده و به چشم راست تمام شود.

به اندازه یک فندق صبح ناشتا و یک فندق شب موقع خواب مصرف شود.

  مدت زمان استفاده: چهار روز و هر روز سه مرتبه در اول روز و اول شب و آخ رشب سرمه کشیده شود.اگر مؤثر نشد چهار روزدیگر استفاده شود.نکته: برای افراد نابینا وبسیار کم بینا قابل تکراراست.

توجه: برای تاثیر گذاری باید حداقل 5 بسته از آن را کاملا مصرف شود.که بسته به شدت و ضعف بیماری ممکن است این مقدار افزایش یابد.

میزان مصرف دارو: برای هر بیماری متفاوت هست که در بالا ذکر شده

مرکب 9 

تومان۱۴,۰۰۰

مرکب 9

موارد مصرف :
درد شقیقه
درد پهلو
درد خاصره
یبوست مزمن که با سودا بر و سنا و ملین حل نشده باشد

طرز مصرف :
برای درد خاصره روزی سه مثقال (ظرف دارو حاوی مصرف دو وعده است)

و برای یبوست روزی 7 الی 8 مثقال با آب ولرم میل شود یعنی قوطی 6 مثقالی برای یک وعده است که شب موقع خواب میل شود.پس از تمام شدن اسهال عسل میل شود.

توجه: حداقل 3 قوطی مصرف شود که بسته به شدت و ضعف بیماری ممکن است این مقدار افزایش یابد.

مرکب مفاصل

تومان۱۷,۰۰۰

مرکب مفاصل

 کاربرد:
درمان تخصصی خارج کننده درد مفاصل؛ آرتروز مفاصل، انحراف زانو؛ جا انداختن زانو؛ استخوانساز، روماتیسم مفاصل

دستور مصرف:
هر روز صبح ناشتا  یک سوم یک قوطی میل شود. یعنی یک قوطی برای سه وعده در سه روز است. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

میزان مصرف : حداقل 5 عدد که بسته به شدت وضعف بیماری افزایش می یابد.

مسخن

تومان۲۲,۰۰۰

داروی مسخن

موارد مصرف :
درمان تمام ناراحتی های کلیه؛ بالا بودن اوره و کراتین؛ دفع پروتئین؛ با مرکب 4 تجویز می شود
ورم دستها و پاها؛ با مرکب 4 و حجامت ساقین و حذف نهار تجویز می شود
درمان نفخ شکم و روده و از بین بردن بواسیر,تنگی کانال نخاعی. به همراه ناخن درمانی تجویز می شود.

 دستور مصرف : حداقل دو قاشق غذاخوری شب موقع خواب میل شود.

معرفی عفونت زنان اذخر

تومان۱۶,۰۰۰

معرفی عفونت زنان اذخر

موارد مصرف:

درمان بیماری های رحم و واژن اعم ازعفونت، کسیت و ...خارش و سوزش وتخم دان و گوشت اضافی

طرز مصرف :
محتویات ظرف در آب فراوان به مدت 21 دقیقه جوشانده شده وپس از سرد شدن نیم ساعت در آب آن بنشیند.

  نکته:
-1 شکل ظرف و مقدارآب باید به گونه ای باشد که تا ناف برسد.
-2 بانوان باید نیم ساعت و دوشیزگان باید چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند.

  اذخر + تباشیر
برای کیست رحم پس از سرد شدن 21 گرم تباشیر هندی آسیاب شده اضافه شود.

  اذخر+عسل
برای عفونت رحم پس از سرد شدن 31 گرم عسل اضافه شود.

 اذخر+تخم خرفه+عسل
برای عفونتی همراه با سوزش و خارش21 گرم پودرتخم خرفه آسیاب شده با اذخرجوشانده شود و پس از سرد شدن نصف لیوان به آن اضافه شود.

 اذخر+نمک دریا
برای پولیپ پس از سرد شدن به اندازه اذخر نمک دریا به جوشانده اضافه شود.

اذخر+ سماق
(گشادی رحم)

تمام داروی اذخر با هم اندازه اش سماق(معمولی) در آب زیاد به مدت بیست دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن نیم ساعت در آن باید نشست

اذخر+ ابهل
(انداختن باقیمانده جنین)
تمام داروی اذخر را با یک قوطی ابهل در آب زیاد بیست دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن نیم ساعت باید در آن نشست

اذخر+جامع+عسل
برای زخم رحم تمام داروی اذخر را بیست دقیقه در آب زیاد جوشانده و پس از سرد شدن یک داروی جامع (یا هرچند تعداد که تجویز شده باشد) و سی گرم عسل با آن مخلوط کرده و باید نیم ساعت در آن نشست.

اذخر+تخم خرفه+عسل+تباشیر
برای کیست واژن تمام داروی اذخر به همراه بیست گرم تخم خرفه آسیاب شده را در آب زیاد بیست دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن بیست گرم تباشیرآسیاب شده و سی گرم عسل با آن مخلوط کرده و باید نیم ساعت در آن نشست.

توجه:حداقل 4 قوطی باید مصرف شود که بسته به شدت و ضعف بیماری ممکن است این مقدار افزایش یابد.

مفرح{معجون زعفران}

تومان۱۰,۰۰۰
مفرح معجون زعفران   موارد مصرف: درمان افسردگی شدید تسکین ناراحتی های عصبی مفید برای افراد شکاک مفید برای افراد با مزاج سودایی شدید طرز مصرف: موقع افسردگی و ناراحتی به اندازه یک فندق(یک قاشق چایخوری) میل شود. توجه: حداقل 1 قوطی مصرف شود که بسته به شدت و ضعف بیماری ممکن است این مقدار افزایش یابد.

ملین

تومان۱۲,۰۰۰

معرفی ملین

موارد مصرف:
یبوست
مفید برای چاقی(چاقی عضلانی)
لاغری
توصیه شده برای سوداوی و صفراوی ها
(ملین طبیعی و ملایم)

  طرز مصرف :
به اندازه یک فندق موقع خواب میل شود.(ممنوع برای دوره بارداری)

توجه: حداقل 3 قوطی مصرف شود که بسته به شدت و ضعف بیماری ممکن است این مقدار افزایش یابد.

نعوظ

تومان۱۲,۰۰۰

نعوظ (جزر)

موارد مصرف :
بهبود عدم نعوظ مردان است.
گرم کننده کلیه

  طرز مصرف :
به اندازه ی یک فندق(یک قاشق مربا خوری) شب موقع خواب میل شود.

توجه: حداقل 2 قوطی مصرف شود که بسته به شدت و ضعف بیماری ممکن است این مقدار افزایش یابد.

هاضوم

تومان۱۱,۰۰۰

هاضوم

موارد مصرف :

تقویت معده
رشد پرز های معده
ضد نفخ
درمان باد شکم
هضم غذا های سنگین
درمان درد معده
افزایش اشتها
جلوگیری از تهوع و کم اشتهایی
بر طرف نمودن بوی دهان و معده

طرز مصرف:

یک قاشق مرباخوری با کمی نمک قبل از غذا و بدون نمک بعد از غذا.
برای افزایش اشتها به اندازه یک قاشق چای خوری و مقدار کمی نمک دریا نیم ساعت قبل از غذا مصرف شود.

توجه: حداقل 3 قوطی مصرف شود که بسته به شدت و ضعف بیماری ممکن است این مقدار افزایش یابد.

هوش

تومان۱۲,۰۰۰

هوش 

 موارد مصرف : جهت افزایش ذکاوت و میل جنسی
 طرز مصرف : دو ساعت قبل از امتحان یا نزدیکی دو قاشق مربا خوری میل شود.

توجه: افراد کند ذهن هر روز باید یک قاشق مرباخوری مصرف کنند.

حداقل 1 قوطی مصرف شود که بسته به شدت و ضعف بیماری ممکن است این مقدار افزایش یابد.

واریس

تومان۹,۰۰۰

 واریس 

 کاربرد: واریس پا

 دستور مصرف :
به اندازه لازم از دارو را با سرکه طبیعی انگور خمیر کرده روی موضع گذاشته و شب تا صبح بماند

میزان مصرف : حداقل دو قوطی مصرف شود.